РИМ ПЕРНИК

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ


ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ- ПЕРНИК
1993 – 2009 г.

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
1. Известия на ИМ-Перник. Перник, 1995.
2. Известия на РИМ-Перник, т.1. Перник, 2008.

НАУЧНИ ИЗДАНИЯ
1. Перник, т.1-3. София, 1981 -1992.
2. Летописни бележки от Средна Западна България. ХVІ – ХХ век. Съст. П. Желева, Н. Манолова-Николова. София, 1999.
3. Спомен за песни. Съст. А. Михайлова. Перник
4. Речник на Трънския говор. Съст. И. Гюров, С. Мильов. Перник, 2009
5. Маскарадът и времето. Доклади от научна конференция в РИМ-Перник. (под печат)
6. ...

ПОПУЛЯРНИ ИЗДАНИЯ
1. Български обредни маски. Албум. Съст. Цв.Манова. София,1999.
2. Крумов, Ангел. Иван Вазов в пернишкия край. Перник, 2000.
3. Бобораци. Съст. И.Гюров, С.Мильов. Перник, 2001.
4. Крумов, Ангел. Освобождението на Пернишка област от османско иго. 1877- 1878. Перник, 2003.
5. Крумов, Ангел. От Самара до Радомир. Бойният път на Самарското знаме. Перник, 2003.
6. Гюров, Иван. Из миналото на село Ноевци. Перник, 2005.
7. Гюров, Иван, Виктор Банов. Храмът. Средновековна църква в село Ноевци. Перник, 2005.
8. Покровителят. Съст. Иван Гюров, Николай Сивков. Перник, 2006.
9. Гюров, Иван. Манастир “Света Троица”. Перник, 2006.
10. Гюров, Иван. 100 години село Мошино. Перник, 2007.
11. Гюров, Иван. Из миналото на село Поцърненци. Перник, 2006.
12. Гюров, Иван. Перник в творчеството на Иван Вазов. Перник, 2007.
13. Гюров, Иван. Из миналото на село Долна Диканя. Перник, 2007.
14. Българийо, за Теб те …. Съст. И.Гюров, Д.Дойчинов. Перник, 2007.
15. Те, героите от Долна Диканя. Съст. И.Гюров, С.Мильов, А.Крумов. Перник, 2007.
16. Гюров, Иван. Из миналото на село Долна Секирна. Перник, 2007.
17. Из миналото на Банище. Съст. И.Гюров. Перник, 2007.
18. Лица на маски, маски за лица. Албум. Съст. С.Мильов. София, 2008.
19. Покровителят. 2 допълнено издание. Съст. С.Мильов, И.Гюров. Перник, 2009
20. Мильов, Симеон. Докосване до Пернишко. Перник, 2009.
21. Мильов, Симеон. 35 години град Батановци. Перник, 2009.
22. Мильов, Симеон. Маска копанка или как да си направим другото лице. София, 2009.
23. Мильов, Симеон. Бусинска керамика. Албум. (под печат)
24. Перник през 20 век. Градът и хората. Албум. Съст. С.Мильов, Цв.Манова. (под печат)