РИМ ПЕРНИК

УСЛУГИ


Услуги извършвани от Регионален исторически музей
П Е Р Н И К1. Ползване на залите в музея от външни лица и организации

Ползване на конферентна зала и мултимедия :

• За учащи
- за 1 час - 20.00 лв.
- за 2 часа - 30.00 лв.
- за 3 и повече часа за 1 ден - 50.00 лв.

• За всички останали
- за един час - 30.00 лв.
- за два часа - 50.00 лв.
- за три и повече за 1 ден - 100.00 лв.

Ползване на изложбената зала
За един ден - 80.00 лв.
За два и повече дни - По договаряне

За провеждане на образователна програма – брой входни билети

Прожекция на видеофилми – брой входни билети

2. Такса за експертно становище за наличието или отсъствието на културни ценности – по договаряне в зависимост от обходената площ (от 80 лв. минимална ) - 80.00лв.

3. Такса за извършване на справка за наличието на документи и движими културни ценности в основния, обменния и научно-спомагателния фонд:

• За устна справка - 5.00 лв.
• За писмена справка на страница - 6.00 лв.

4. Оказване на методическо ръководство за подготовка на автореферати, курсови работи, дипломни работи и други / по договаряне/

• Методически указания - 10.00-50.00 лв.
• Научни консултации - 30.00 - 100.00 лв.
• Рецензии - 30.00 - 100.00 лв.
• Библиографска справка за необходимата научна литература

- устна - 5.00 лв.
- писмена - 15.00 лв.

5. Заснемане/ксерокопиране на ръкописи, архивни документи, старопечатни книги и други
за 1-ва страница 3.00 лв.
и всяка следваща 2.00 лв
Снимки / по договаряне 3.00 2.00 5.00-15.00
6. Предоставяне за ползване на негативи и диапозитиви от фонда за отпечатване за 1 бр.
• Трансформиране от диапозитив на снимка/ на брой/ 2.00 3.00

7. Заснемане с кинокамера на :

• Музейни експонати - археологически, етнографски, нумизматични по договаряне - 50.00-150.00 лв.
• Експозиции, сгради - по договаряне - 30.00-80.00 лв.
• Карти , албуми и др. по договаряне 20.00-80.00 лв.
• Музейни експонати с рекламна цел на физически и юридически лица / по-договаряне/ - 50.00-150.00 лв.
• Заснемане от БНТ и други телевизии - 50.00-150.00 лв.

8. Фото заснемане на музейни ценности /за кадър/ - 2.00 лв.

9. Услуги от библиотеката:

• Читателска карта за 1 ден - 1.00 лв.
• За една седмица - 3.00 лв.
• За един месец - 5.00 лв.
• За една година - 10.00 лв.
• Библиографска справка - 3.00 лв.

• Ксерокопиране на книги от библиотеката за страница:

Формат А4 – обикновенна поръчка /5 дни/ - 0.20 лв.
- бърза поръчка /2 дни/ - 0.30 лв.
- експресна поръчка/ 1 ден/ - 0.50 лв.

10. Сканиране на документи, книги и др. / на брой/от :
• основен - 1.00 лв.
• обменен - 3.00 лв.
• научно-спомагателен фонд - 5.00лв.

• снимки - 5.00 лв.

11. Извършване на идентификация на движими културни ценности /по договаряне на брой/ - 10.00-100.00 лв.

12. Препис на минута от:

• касета - 0.50 лв.
• диск - 1.00 лв.

13. Консервация на :

• движими културни ценности - 30.00 до 50.00 лв.
• художествени предмети- по договаряне

14. Ползване на експонати от фонда на музея за проектиране и изработка: на етикети, монограми, печати, сувенири с рекламна цел /на експонат /

• етикети, монограми, печати и др. - 50.00-100.00 лв.
• сувенири - 100.00-300.00 лв.

15. Ползване на научни открития на музея за фирми и други за производство или наименования на продукция /по договаряне/ - 100.00-200.00 лв.

16. Оказване на методическа помощ и изготвяне на тематико-експозиционни планове и участие в аранжиране на изложби, музейни сбирки и др. за фирми, предприятия и др. на музейни специалисти

• извършване на събирателска работа; инвентиране - 50.00 лв.
• изготвяне на тематико-експозиционни планове /по договаряне/ - 50.00-500.00 лв.
• участие в аранжиране на изложби /по договаряне/ - 50.00-200.00 лв.

17. Художествена обработка на дипляни, рекламни материали, книги и др.

• страниране на книги до 30 страници / по договаряне/ - 100.00 лв.
• художествено оформяне на корица - по договаряне
• предпечатна подготовка /по договаряне/ - 100.00 лв.
• художествена обработка на дипляни и рекламни материали - по договаряне

18. Изнасяне на лекции по заявка от фирми, училища и др. извън музея и обектите му:

• пред ученици и студенти - 20.00 лв.
• пред възрастни - 40.00 лв.

19. Издаване на удостоверения на граждани - 2.00 лв.

20. Препис /извлечение/ - 3.00 лв.

21. Заверка на копия на страница - 2.00 лв.

22. Заснемане от БНТ и други телевизии без директното участие на музейни специалисти / по договаряне/ - 20.00-80.00 лв.

23. Такси за реклама при провеждане на научни, културно-просветни и други мероприятия /по договаряне/ - 50.00-200.00 лв.

24. Изготвяне на туристически маршрути- природни и исторически обекти в Пернишки регион/ по договаряне/ - 50.00-100.00 лв.

25. Специализирани екскурзоводски беседи на туристически маршрути в Пернишки регион /на ден/ - 50.00 лв.